Inhoudsopgave

Pagina 3. Onze visie

Voor ons is ieder mens uniek. Wij zien en respecteren iedere cliënt met al zijn kwaliteiten, talenten en hebben oog voor verschillen in mogelijkheden en behoeften. Wij luisteren naar de cliënt hoe hij het leven wil leiden binnen de mogelijkheden die hij heeft...

Pagina 4. Sherpa manifest

Sherpa ondersteunt mensen met een beperking. Sherpa doet dit op het gebied van wonen, werken, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, (medische) zorg, kortdurende opvang en ondersteuning thuis. Sherpa is actief in de regio’s Gooi- en Vechtstreek en Eemland...

Pagina 5. Terugblik bestuur

Terugblikkend constateert het bestuur dat 2018 een jaar vol ervaringen was. Het bestuur is er trots op dat de visie steeds meer gestalte krijgt in de dagelijkse praktijk. Cliënten en verwanten zijn positief over de gesprekken met hun begeleider. Dat neemt niet weg dat de kwaliteit onder druk staat, onder andere door krapte op de arbeidsmarkt...

Pagina 6. Reflectie vanuit de Medezeggenschap

De Centrale Cliëntenraad (CCR), de Centrale Vertegenwoordigersraad (CVR) en de Ondernemingsraad (OR) zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen in de organisatie en rondom kwaliteit. De raden herkennen zich in het rapport en hebben ook een aantal verbeterpunten. Hieronder leest u hun reacties op het kwaliteitsrapport...